Chuyện Chăn Gối

Về nhà ngoại ở cữ bị ‘cấm vận’, đôi vợ chồng trẻ bày trăm phương nghìn kế để yêu nhau, vừa hành sự vừa rình mẹ vợ

“Mẹ em không cho hai vợ chồng ngủ chung, bắt vợ nằm một nơi chồng nằm một nơi. Thế là hai vợ chồng đành nghĩ ra kế cài báo thức 4h sáng sẽ hành động, vì mẹ em 4h dậy soạn đồ làm hàng. Vừa làm chuyện ấy vừa canh,…