Chàng và Nàng

Nhường chồng

” Nhường chồng “. Mỗi lần nghe bé Minh hỏi “ba con đâu?”, chị rũ xuống, cảm giác như có khối đá đè lên ngực. Tội cho con và cũng tự thương mình. Xót xa. Chị đến nhà tôi ngay lúc hai nhóc con của tôi đang tranh nhau đồ…