Giải Trí

Cơ chế riêng cho phim 18+

Đã rất lâu, đời sống văn hoá mới có một bộ phim truyền hình gây xôn xao dư luận như “Quỳnh búp bê”. Đề tài mại dâm thực sự vẫn còn nhạy cảm với một bộ phận khán giả. Tuy nhiên, với sự mạnh dạn đầu tư của những nhà…