Người mẫu gầy giơ xương kêu cứu

Một chân dài người Anh đã quyết định lên tiếng đòi pháp luật bảo vệ cho những người mẫu gầy giơ xương và bị các nhà mẫu ngược đãi. Trong Tuần lễ thời trang London vừa qua, người ta tiếp tục chứng kiến những người mẫu gầy trơ xương trên sàn…