Hà Hồ và tiết canh chay

Hay đúng là chúng ta đang GATO và đang sợ hãi thật sự? Nỗi sợ hãi của một con đà điểu? Nhân cơn bão Hà Hồ, tôi lượm ra đây 3 dòng cứ coi như là “gạch đá” lại “gạch đá”. Một, của anh Chánh Văn năm xưa. Viết rằng:…