Nhậu thuê – Những nẻo đường chìm trong hơi men: Không muốn tiếp tục bán thân thì phải ký giấy nhận nợ

Trong thế giới của những cô gái trẻ hành nghề nhậu thuê luôn có những quy định bất thành văn, chẳng hạn như ‘chỉ được nghỉ nếu chị đồng ý’. Nỗi lo mất tiền ‘phế’, mất những mối ‘khách ruột’ nếu như ‘tửu nữ’ dưới trướng ‘giải nghệ’ khiến các…