Sống

Quan điểm khiến ‘hội chị em’ dậy sóng: Chỉ đàn bà vẫn ấu trĩ mới tin rằng sướng khổ là do 1 người đàn ông khác định đoạt’

“Việt Nam là một trong những nước hiếm hoi mà tư tưởng phong kiến lỗi thời vẫn còn ảnh hưởng trầm trọng trong đời sống xã hội; ở nơi này, đàn bà vẫn ấu trĩ tin rằng: sướng khổ cuộc đời mình là do một người đàn ông khác định…