VÌ SAO SMARTPHONE 5G CHƯA PHỔ BIẾN?

Công nghệ không dây siêu tốc 5G đang gây được tiếng vang, nhưng có thể phải mất một thời gian nữa người dùng smartphone mới được tận dụng tối đa lợi thế của nó. Bạn có thể đã xem quảng cáo và nghe thấy sự cường điệu xung quanh 5G….